22.11.2018 - MS-1- zbrojenie i deskowanie fundamentu P2 JL w km 6+599