22.10.2018 - MS-4 i T-3 - izolacja cienka na murach oporowych w km 5+160 i 5+143