22.10.2018 - MS-1 - zbrojenie fundamentu P1 JL i JP oraz kucie pali P2 w km 6+599