22.10.2018 - MD-8 - zbrojenie ustroju ramownicowego w km 5+461