22.05.2018-usuwanie pozostałości po wycince drzew w miejscowości Rudka w km. 10+500