22.05.2018 - Stanowiska archeologiczne w miejscowości Otwock w km. 12+000