22.01.2020 - Umacnianie skarp płytami ażurowymi km 11+100 - 11+350