21.12.2018 - WS-2 - przygotowanie do betonowania ustroju niosącego JL w km 4+797