21.12.2018 -WD-3 - betonowanie ustroju niosącego w km 15+969