21.12.2018 - WD-1 - betonowanie ustroju niosącego w km 9+382