21.12.2018 - MS-1 - zbrojenie i deskowanie korpusu przyczółka P1 JL w km 6+599