21.09.2017 - Rozpoznanie saperskie na terenach leśnych

Miesiac i rok: