21.06.2018 - WS-2 - prace zbrojarskie w miejscowości Góraszka w km. 4+797