21.06.2018 - Prace przygotowawcze do zbrojenia obiektu WD-1 w km. 9+369, Żanęcin