21.05.2020 - Układanie nawierzchni bitumicznej na łącznikach, Ostrowik