21.05.2020 - Prace ziemne jezdnia lewa km 14+400, Wola Ducka