21.02.2019 - WS-4 - zbrojenie ścianki zaplecznej P2 JP w km 12+452