21.02.2019 - WS-2 - zbrojenie i deskowanie skrzydła P2 JP oraz ustroju nośnego JP JL w km 7+294