21.02.2019 - WS-1 - zbrojenie i deskowanie skrzydła P2 JL w km 6+709