20.04.2018 - wycinka drzew oraz widok ogólny na DK17