20.04.2018 - odhumusowanie terenu oraz widok prace na place składowe