20.03.2018 - przygotowywanie placu budowy w miejscowości Góraszka, km. 4+049 - 5+650