19.08.2020 - Skrzyżowanie DD13 z ul. Wspaniałą km 0+889.47 wykonywanie podbudowy z kruszywa łamanego