19.07.2018 - WD-1 - deskowanie słupów podpory w km 9+382