19.07.2018 - 7+400 - 7+496 - przygotowanie podłoża pod nasyp