19.06.2020 - Prace porządkowe wzdłóż DD 11, km 10+000