18.12.2018 - widok na obiekty WS-1 i MS-1 w km 6+600