18.10.208 - MS-3 - deskowanie korpusu i zbrojenie filarów w km 11+012