18.10.2018 - WS-2 odc. 1.2 - zbrojenie i deskowanie przyczółków w km 7+305