18.10.2018 - WS-2 odc. 1.1 - deskowanie ustroju niosącego JL, zbrojenie i deskowanie przyczółka P4 JP w km 4+797