18.10.2018 - WD-3 - deskowanie i zbrojenie przyczółków w km 15+973