18.06.2018 - Wycinka drzew w miejscowości Rudka w km 10+400