18.03.2020 - węzeł Wiązowna - W03P - bariery energochłonne