17.09.2018 - WS-4 - zbrojenie korpusu przyczółka w km 12+452