17.09.2018 - WS-2 (odcinek 1.1) - zbrojenie i deskowanie korpusu P4 JL w km 4+797