17.09.2018 - WD-3 - wykop P1 oraz beton podkładowy P3 w km 15+973w km 15+973