17.09.2018 - WD-2 - zbrojenie i deskowanie korpusów przyczółka oraz zasypka ławy fundamentowej w km 14+232