17.09.2018 - WD-1 - zbrojenie i deskowanie korpusów przyczółków w km 9+382