17.09.2018 - T-3 - betonowanie ścian oporowych S3 i S4 w km 5+143