17.09.2018 - MS-5 - zbrojenie ustroju ramownicowego JP w km 5+422