17.09.2018 - MS-4 zbrojenie i deskowanie płyty dennej w km 5+160