17.08.2018 - Rozbiórka stacji paliw w miejscowości Emów w km 7+780