17.08.2018- Prace przy obiekcie WS-2 2 km 4+797 w miejscowości Góraszka