17.04.2020 - WS-4 - układanie krawężników pod obiektem i roboty ziemne w km 12+441