16.11.2018 - S17 od km 4+049 do km 4+118 - profilowanie ulepszonego podłoża