16.11.2018 - DD13 - podbudowa pomocnicza z mieszanki zwiazanej cementem od km 0+470 do km 0+600