16.11.2018 - DD12 - formowanie nasypu w km 0+650 - 0+695