15.04.2019 - WS-2 - wykonywanie izolacji termozgrzewalnej w obszarze kap chodnikowych JL oraz montaż splotów kabli sprężających JP w km 4+797