15.04.2019 - MS-1 - deskowanie i zbrojenie poprzecznic P1 JL JP oraz zbrojenie i deskowanie skrzydła P2 JP w km 6+599