14.11.2019 - WS-2 - wykonywanie umocnienia skarp w km 4+797